28 серебряных и 23 бронзовые награды - các bài viết về 28 серебряных и 23 бронзовые награды, tin tức 28 серебряных и 23 бронзовые награды

Результат, который дорогого стоит: Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио

Результат, который дорогого стоит: Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио

10:08 14/08/2021
Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Всего российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Команда России заняла пятое место в медальном зачете.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.