Ba chiếc xe địa hình UAZ Hunter Expedition - các bài viết về Ba chiếc xe địa hình UAZ Hunter Expedition, tin tức Ba chiếc xe địa hình UAZ Hunter Expedition

Bàn giao 3 xe ô-tô do Hội người Việt Nam tại LB Nga tặng Cục cứu hộ - cứu nạn

Bàn giao 3 xe ô-tô do Hội người Việt Nam tại LB Nga tặng Cục cứu hộ - cứu nạn

17:10 11/08/2022
Ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã bàn giao 3 chiếc xe địa hình UAZ Hunter Expedition tặng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.