Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov - các bài viết về Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov, tin tức Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov

Thành lập Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov

Thành lập Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov

10:45 08/11/2021
Ngày 7/11/2021, tại hội trường Bảo tàng Thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ I (Đại hội thành lập) Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.