Chi nhánh ven biển Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - các bài viết về Chi nhánh ven biển Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, tin tức Chi nhánh ven biển Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Người bạn Nga và “những năm tháng không thể quên” ở Việt Nam

Người bạn Nga và “những năm tháng không thể quên” ở Việt Nam

17:20 14/08/2023
Người bạn Nga cho biết đã đến nhiều nước trên thế giới, nhưng không ở đâu lại bị cuốn hút, bị "thu phục" như ở Việt Nam. Đó là Victor Konstantinovich Nhezdoly, đồng nghiệp Việt Nam thường gọi ông một cách thân mật, ngắn gọn là “Vichia”.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.