GS. TSKH Nguyễn Đình Đức - các bài viết về GS. TSKH Nguyễn Đình Đức, tin tức GS. TSKH Nguyễn Đình Đức

GS Nguyễn Đình Đức và 13 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023

GS Nguyễn Đình Đức và 13 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới 2023

09:09 02/09/2023
Việt Nam có 14 nhà khoa học được xướng danh trong bảng xếp hạng thế giới năm 2023, tăng 3 người so với năm ngoái.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.