Kết luận số 12 - KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài - các bài viết về Kết luận số 12 - KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tin tức Kết luận số 12 - KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2022

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2022

16:39 26/07/2022
Ngày 26-7-2022, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình hành động trong những tháng tiếp theo của năm 2022, đồng thời quán triệt một số văn bản mới của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.