Moskva bỏ quy định đeo khẩu trang - các bài viết về Moskva bỏ quy định đeo khẩu trang, tin tức Moskva bỏ quy định đeo khẩu trang

Tại Moskva bỏ quy định đeo khẩu trang từ ngày 15 tháng 3

Tại Moskva bỏ quy định đeo khẩu trang từ ngày 15 tháng 3

17:25 15/03/2022
Từ ngày 15/3/2022, tại thủ đô Moskva đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng chống covid-19

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.