Ngày các Anh hùng của Tổ quốc - các bài viết về Ngày các Anh hùng của Tổ quốc, tin tức Ngày các Anh hùng của Tổ quốc

Liên bang Nga: gìn giữ, phát huy truyền thống tôn vinh các Anh hùng vì nước, vì dân

Liên bang Nga: gìn giữ, phát huy truyền thống tôn vinh các Anh hùng vì nước, vì dân

10:17 09/12/2018
Mồng 9 tháng 12 ở Liên bang Nga là Ngày các Anh hùng của Tổ quốc. Đây là ngày kỷ niệm chính thức của nước Nga, được khôi phục năm 2007. Kỷ niệm ngày lễ này ở cấp nhà nước và trong cộng đồng xã hội cho thấy nước Nga hết sức coi trọng việc gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.