Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023 - các bài viết về Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023, tin tức Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023

Sẽ tổ chức Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2023

Sẽ tổ chức Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2023

08:52 09/04/2023
Ngày 6/4/2023, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.