60-лети основания Общества советско-вьетнамской дружбы - các bài viết về 60-лети основания Общества советско-вьетнамской дружбы, tin tức 60-лети основания Общества советско-вьетнамской дружбы

2018 год – год активной работы Общества вьетнамско-российкой дружбы

2018 год – год активной работы Общества вьетнамско-российкой дружбы

21:50 04/02/2019
В 2018 году Общество вьетнамско-российской дружбы успешно выполнило задачи, указанные в его планах работы

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.