bà Kase Regina - các bài viết về bà Kase Regina, tin tức bà Kase Regina

Tình bạn trong sáng, thủy chung của những người cộng sản

Tình bạn trong sáng, thủy chung của những người cộng sản

07:59 04/08/2021
Một câu chuyện cảm động về tình bạn trong sáng, thủy chung của những người cộng sản. Bài viết của nhà nghiên cứu Lê Hoàng Lê cung cấp thêm cho chúng ta tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (Bài đã đăng trong Đặc san thông tin tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 59, tháng 12-2019).

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.