Tin tức - Hoạt động

Hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2022 triển khai sâu rộng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Gần 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương – trong đó có đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga; đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương đã tham dự Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận tại Hội nghị cho thấy đối ngoại nhân dân đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, tạo nền tảng quan hệ xã hội thuận lợi giữa nước ta với các nước; tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động, cơ chế đa phương, đóng góp phù hợp cho phong trào nhân dân tiến bộ khu vực và thế giới; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia vận động các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển; tích cực vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân được tăng cường. Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động đối ngoại nhân dân được bảo đảm, tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong năm qua.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột, cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam. Trụ cột đối ngoại nhân dân với sự tham gia chủ động của các tổ chức nhân dân và người dân, có đặc thù phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của dân tộc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trên mặt trận đối ngoại. Với quan điểm “dân là gốc, dân là chủ thể, dân là nguồn lực”, có thể hiểu công tác đối ngoại nhân dân chính là công tác dân vận quốc tế.

Để cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và các nhiệm vụ của Chỉ thị 12, phát huy tính chủ động, sáng tạo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân.

vna_potal_hoi_nghi_trien_khai_cong_tac_doi_ngoai_nhan_dan_nam_2023_stand (6)
vna_potal_hoi_nghi_trien_khai_cong_tac_doi_ngoai_nhan_dan_nam_2023_stand (7)

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các Ban, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, khẳng định một số nhiệm vụ chính của đối ngoại nhân dân trong năm 2023 gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Chỉ thị 12; chủ động, kịp thời nắm vững tình hình phong trào, hoạt động của nhân dân thế giới, khu vực, tình hình đối tác quốc tế, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch phát triển quan hệ đối tác; tăng cường công tác tham mưu chiến lược trong công tác đối ngoại nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua; đồng thời phát động thi đua năm 2023.

                                                      P.V

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.