Hữu nghị - Hợp tác

Hội Hữu nghị Nga-Việt chúc mừng Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp khai mạc tại thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt đã gửi điện chúc mừng. Toàn văn bức điện như sau.

Kính gửi các đại biểu Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

 Các đồng chí và các bạn thân mến!

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt và tất cả những người bạn của Việt Nam ở Liên bang Nga, chúng tôi xin gửi tới các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam lời chào mừng nồng nhiệt.

Những người bạn của Việt Nam ở Liên bang Nga vui mừng nhận thấy, trong giai đoạn từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống, củng cố uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Toàn văn bức điện chúc mừng bằng tiếng Nga.

Toàn văn bức điện chúc mừng bằng tiếng Nga.

Đại hội của các đồng chí và các bạn sẽ thảo luận và thông qua những văn kiện hết sức quan trọng đối với Đảng và toàn thể đất nước: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025, Báo cáo về công tác xây dựng đảng và thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng sẽ xác định mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Nội dung dự thảo những văn kiện này khẳng định quyết tâm của những người cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam tiếp tục tiến bước trên con đường Đổi mới toàn diện, hướng tới tương lai tươi sáng, đưa Việt Nam trở thành một nước thật sự phồn vinh và phát triển, nhân dân hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Nhân dân Liên bang Nga và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị bền chặt lâu đời và sự hợp tác toàn diện. Hội viên Hội Hữu nghị Nga-Việt tự hào rằng, sát cánh với Hội Hữu nghị Việt-Nga, chúng tôi góp phần đáng kể vào việc củng cố và phát triển quan hệ Nga-Việt. Nhân dịp này, thay mặt hội viên Hội Hữu nghị Nga-Việt, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thường xuyên chăm lo và quan tâm đến hoạt động của các thiết chế đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực quan hệ Việt-Nga. Chúng tôi tin tưởng rằng, đường lối đối ngoại do Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra sẽ bảo đảm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chúc tình hữu nghị Nga-Việt bền vững tiếp tục phát triển và tăng cường!

Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt không ngừng đi vào chiều sâu và mở rộng!

Chúc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp!

 Theo ủy nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt, các Ủy viên Ban thường vụ:

V.P. Buyanov, P.Yu. Tsvetov, R.A. Budarina, A.F. Pozdeev, V.V. Veremeenko, V.S. Ruvimov, N.N. Kolesnik, L.P. Slasheva, E.V. Kobekev, G.M. Lokshin, V.A. Rassokho, A.F. Solodovnikov, T.V. Titova.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.