Hội địa phương - Chi hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Phú Yên ủng hộ Quỹ Khuyến học

Dòng họ Nguyễn thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vừa tổ chức trao thưởng cho học sinh là con cháu trong dòng họ đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Có 15 suất quà đã được trao, nhằm động viên các cháu có thành tích học giỏi từ cấp tiểu học đến đại học.

Ông Nguyễn Đắc Tấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên, Trưởng ban vận động Quỹ Khuyến học dòng họ Nguyễn thôn Phú Diễn Ngoài, cho biết: dòng họ Nguyễn phát động gây Quỹ Khuyến học từ năm 2017. Theo đó, mỗi gia đình trong dòng họ đóng góp mỗi năm ít nhất 200.000 đồng; những gia đình, cá nhân có điều kiện có thể đóng góp nhiều hơn.

honguyen

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Phú Yên trao 1 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học của dòng họ Nguyễn thôn Phú Diễn Ngoài. 

                                    (Theo báo Phú Yên)

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.