Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 - các bài viết về Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, tin tức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

19:49 12/04/2022
Sáng 12/4/2022, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.