Tin tức - Hoạt động

Triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

Sáng 12/4/2022, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương – trong đó có Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương đã tham dự Hội nghị.

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và tham luận của các đại biểu cho thấy, năm 2021, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ những thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, duy trì và mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế; tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vận động tốt các nguồn lực bên ngoài để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tham gia vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong công tác đối ngoại của cả nước. Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm hiệu quả theo các quy định hiện hành. 

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Trên cơ sở quán triệt nội dung Chỉ thị 12/CT-TW ngày 5/01/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị 12), ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh: trong năm 2022 và thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đan xen khó khăn, thách thức và cơ hội, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 12, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại; chủ động, kịp thời nắm vững tình hình phong trào, hoạt động nhân dân thế giới, khu vực, tình hình đối tác; chú trọng công tác tham mưu chiến lược trong công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

GS, TS Trần Đình Long, Chủ tịch Hiệp hội những người Việt Nam được đào tạo tại các trường đại học Liên Xô/LB Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga (thứ ba từ trái sang) được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân”.

GS, TS Trần Đình Long, Chủ tịch Hiệp hội những người Việt Nam được đào tạo tại các trường đại học Liên Xô/LB Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga (thứ ba từ trái sang) được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân”.

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” tặng GS, TS Trần Đình Long, Chủ tịch Hiệp hội những người Việt Nam được đào tạo tại các trường đại học Liên Xô/LB Nga (Vinacorvuz), Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga.

                                                                           P.V

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.