Kha-tưn - các bài viết về Kha-tưn, tin tức Kha-tưn

VỌNG MÃI TIẾNG CHUÔNG LÀNG KHA-TƯN

VỌNG MÃI TIẾNG CHUÔNG LÀNG KHA-TƯN

16:47 08/05/2020
Thăm Kha-tưn, khu bảo tàng chứng tích tội ác chiến tranh ở Cộng hòa Bê-la-rút, ai cũng có cơ hội hiểu rõ thêm những ngày đau thương, những mất mát, hy sinh không gì bù đắp được của nhân dân Bê-la-rút và những người xô-viết trước đây trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.