Chính trị

2024 là Năm gia đình tại Liên bang Nga

Theo Sắc lệnh ngày 22/11/2023 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, năm 2024 là Năm Gia đình tại Liên bang Nga

669b13d7e6eb5e3bea5d691e82f21660

Mục đích tổ chức Năm Gia đình 2024 tại LB Nga là nhằm “phổ biến chính sách nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ gia đình, gìn giữ những giá trị gia đình truyền thống”.

Tại Sắc lệnh, Tổng thống Nga chỉ thị Chính phủ Nga trong tháng 12/2023 thành lập Ban tổ chức Năm Gia đình và phê chuẩn thành phần nhân sự của Ban tổ chức; thông qua kế hoạch tiến hành những hoạt động chủ yếu trong Năm gia đình; xác định nguồn kinh phí cho những hoạt động đó.

1633791090_77-pro-dachnikov-com-p-foto-semi-doma-foto-83

Tổng thống V. Putin bổ nhiệm nữ Phó Thủ tướng Nga T. Golikova làm Chủ tịch Ban tổ chức  Năm gia đình và yêu cầu lãnh đạo các chủ thể liên bang Nga tổ chức những hoạt động càn thiết trong Năm gia đình ở LB Nga.

scale_1200
1663621285_54-mykaleidoscope-ru-p-interesi-semi-vkontakte-60
f32c3883-5025-5c89-9ad1-04bef69959ff

(Ảnh trong bài: Hình ảnh một số gia đình Nga)

                                            - P.V -

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.