Chi hội Hữu nghị Việt - Nga cựu học viên Đại học quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov - các bài viết về Chi hội Hữu nghị Việt - Nga cựu học viên Đại học quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, tin tức Chi hội Hữu nghị Việt - Nga cựu học viên Đại học quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov

Chi hội cựu học viên Đại học MGU triển khai hoạt động sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Việt-Nga

Chi hội cựu học viên Đại học MGU triển khai hoạt động sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Việt-Nga

09:34 11/10/2023
Chiều ngày 6/10/2023, Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt-Nga cựu học viên Đại học quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MGU) - một Chi hội có hơn 300 hội viên – đã họp bàn việc triển khai hoạt động sạu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.