Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII - các bài viết về Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII, tin tức Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

Về lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

Về lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

17:55 14/12/2023
Buổi lễ tổng kết và trao giải tổ chức vào Thứ ba, 26 tháng 12 năm 2023, tại Phân viện Pushkin Hà Nội.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.