Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt - Nga - các bài viết về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt - Nga, tin tức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt - Nga

Hội Hữu nghị Việt - Nga: Từ Đại hội đến Đại hội

Hội Hữu nghị Việt - Nga: Từ Đại hội đến Đại hội

20:41 27/09/2023
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Hữu nghị Việt - Nga, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 29-30 tháng 9 năm 2023. Nhân dịp này, mời bạn đọc cùng nhìn lại 5 Đại hội trước đây.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.