Nhà hát lớn Moskva - các bài viết về Nhà hát lớn Moskva, tin tức Nhà hát lớn Moskva

Nghỉ diễn vì covid-19, Nhà hát lớn Moskva thiệt hại mỗi ngày khoảng 120 nghìn USD

Nghỉ diễn vì covid-19, Nhà hát lớn Moskva thiệt hại mỗi ngày khoảng 120 nghìn USD

10:18 10/04/2020
Theo kế hoạch, ngày 10/4/2020, Nhà hát lớn Moskva giới thiệu trên kênh YouTube của Nhà hát vở ballet “Kẹp hạt dẻ”. Buổi phát bắt đầu lúc 19 giờ, giờ Moskva (tức 23 giờ, giờ Hà Nội).

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.