Tin tức - Hoạt động

Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Sáng 2/3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ

Sau lễ tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho ông cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam; cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, tiến cử ông đảm nhận cương vị này.

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970; vào Đảng ngày 18/11/1993; quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Khóa XII; Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIV.

Ông Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ tháng 1/2007); từ tháng 8/2011 - 4/2014: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Từ tháng 4/2014 - 10/2015,  được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Từ tháng 10/2015 - 2/2016: ông Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2008, trên cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Võ Văn Thưởng đã có chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga. Trong ảnh: Ông Võ Văn Thưởng (bìa phải) giao lưu với thanh niên Việt Nam học tập, làm việc tại LB Nga, sự kiện được tổ chức tại ĐSQ Việt Nam ở Nga, Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG PHÁT

Năm 2008, trên cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Võ Văn Thưởng đã có chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga. Trong ảnh: Ông Võ Văn Thưởng (bìa phải) giao lưu với thanh niên Việt Nam học tập, làm việc tại LB Nga, sự kiện được tổ chức tại ĐSQ Việt Nam ở Nga, Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG PHÁT

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ôngđược bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2/2016, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ngày 5/2/2021, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

“Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tôi. Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước CHXHCN Việt Nam. Nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người” - tân Chủ tịch nước chia sẻ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng, chụp ảnh kỷ niệm với tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.  Ảnh: Báo Nhân Dân

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng, chụp ảnh kỷ niệm với tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tân Chủ tịch nước bày tỏ mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay; Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Để hiện thực mục tiêu đó, Chủ tịch nước bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

                                                                  P.V

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.