Chiến thắng - các bài viết về Chiến thắng, tin tức Chiến thắng

Những hồi ức về chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'

Những hồi ức về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

19:30 18/12/2022
Sự kết hợp giữa vũ khí của Liên Xô/Liên bang Nga và trí tuệ Việt Nam là nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" cách đây 50 năm.
Liên bang Nga: Hướng tới kỷ niệm 75  năm Chiến thắng vĩ đại

Liên bang Nga: Hướng tới kỷ niệm 75 năm Chiến thắng vĩ đại

15:45 18/07/2019
Liên bang Nga đã có những bước chuẩn bị quan trọng tiến tới kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.