Chính trị

Ngày 17 tháng 3 năm 2024 bầu cử Tổng thống Nga

Ngày 7/12/2023, Hội đồng Liên bang (Thượng nghị viện) của Quốc hội liên bang Nga đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 17/3/2024.

Hội đồng Liên bang (Thượng nghị viện) Nga

Hội đồng Liên bang (Thượng nghị viện) Nga

Sau quyết định của Hội đồng Liên bang, Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ ban bố một số quy định và lịch trình thực hiện các thủ tục liên quan hoạt động tranh cử và bầu cử Tổng thống theo Hiến pháp và các luật tương ứng của Liên bang Nga.

Chức danh Tổng thống được xác lập tại Nga năm 1991. Từ đó đến nay đã có 7 cuộc bầu cử Tổng thống. Chỉ cuộc bầu cử Tổng thống năm 1996 cần đến vòng hai mới xác định được người thắng cử.

e89a950d768124d712ad57193ab48d5a1

Năm 1991 Tổng thống được bầu có nhiệm kỳ 5 năm. Năm 1993, nhiệm kỳ Tổng thống được Hiến pháp quy định là 4 năm, bắt đầu có hiệu lực từ cuộc bầu cử năm 1996. Từ năm 2012, nhiệm kỳ Tổng thống là 6 năm.

                              (Theo TASS)

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.