Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga - các bài viết về Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga, tin tức Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga

Ngày 17 tháng 3 năm 2024 bầu cử Tổng thống Nga

Ngày 17 tháng 3 năm 2024 bầu cử Tổng thống Nga

18:02 07/12/2023
Ngày 7/12/2023, Hội đồng Liên bang (Thượng nghị viện) của Quốc hội liên bang Nga đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 17/3/2024.

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.